Отговорност за Съдържанието:

Ние не носим отговорност за никакво съдържание, което се появява на вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате и да ни предпазвате от всички искове, които се повдигат на вашия уебсайт. Никакви връзки не трябва да се появяват на някой уебсайт, които могат да бъдат тълкувани като клеветнически, неприлични или престъпни, или които нарушават или подкрепят нарушаването или друго нарушение на правата на трети страни.

Запазване на Права:

Запазваме си правото да поискаме да премахнете всички връзки или конкретна връзка към нашия уебсайт. Вие се съгласявате незабавно да премахнете всички връзки към нашия уебсайт по наше искане. Също така запазваме си правото да променим тези условия и условия и нашата политика за връзки по всяко време. Като непрекъснато създавате връзки към нашия уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани и да следвате тези условия за връзки.

Премахване на връзки от нашия уебсайт:

Ако намерите някоя връзка на нашия уебсайт, която е обидна по каквато и да е причина, вие сте свободни да се свържете и да ни информирате по всяко време. Ще обмислим исканията за премахване на връзки, но не сме задължени да го направим или да отговаряме директно на вас.

Ние не гарантираме, че информацията на този уебсайт е коректна. Ние не гарантираме нейната пълнота или точност, нито обещаваме да гарантираме, че уебсайтът ще остане достъпен или че материалите на уебсайта се актуализират.

Отказ от Отговорност:

До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, изключваме всички представяния, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт. Нищо в този отказ от отговорност няма да:

 • Ограничава или изключва нашата или вашата отговорност за смърт или лична повреда;

 • Ограничава или изключва нашата или вашата отговорност за измама или фалшиво представяне;

 • Ограничава която и да е наша или ваша отговорност по начин, който не е разрешен по приложимото законодателство; или

 • Изключва която и да е наша или ваша отговорност, която не може да бъде изключена по приложимото законодателство.

Ограниченията и забраните за отговорност, посочени в този раздел и другаде в този отказ от отговорност: (а) подлежат на предходния параграф; и (б) управляват всички отговорности, възникващи под отказа от отговорност, включително отговорности, възникващи по договор, в торт и за нарушение на законово задължение.

Докато уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за каквато и да е загуба или щета от всякакъв вид.

Условия за Ползване
на М-Синтез ЕООД:
Насоки за Отговорно Използване на Уебсайта

Добре дошли в msintez.com!

Тези условия очертават правилата и регулациите за използването на уебсайта на М-Синтез ЕООД, намиращ се на https://www.msintez.com.

Като достъпвате този уебсайт, предполагаме, че приемате тези условия. Не продължавайте да използвате msintez.com, ако не сте съгласни да приемете всички условия, посочени на тази страница.

Бисквитки:

Уебсайтът използва бисквитки, за да персонализира вашия онлайн опит. Като достъпвате msintez.com, вие се съгласявате да използвате необходимите бисквитки.

Бисквитка е текстов файл, който се поставя на вашия твърд диск от уебсървър. Бисквитките не могат да се използват за стартиране на програми или за пренасяне на вируси към вашия компютър. Бисквитките са уникално присвоени на вас и могат да бъдат прочетени само от уебсървър в домейна, който е издал бисквитката за вас.

Може да използваме бисквитки, за да събираме, съхраняваме и проследяваме информация за статистически или маркетингови цели за управление на нашия уебсайт. Имате възможност да приемате или отхвърляте по избор бисквитки. Има някои необходими бисквитки, които са необходими за функционирането на нашия уебсайт. Тези бисквитки не изискват вашето съгласие, тъй като винаги работят. Моля, имайте предвид, че като приемате необходимите бисквитки, вие също приемате бисквитки от трети страни, които могат да се използват чрез услуги, предоставени от трети страни, ако използвате такива услуги на нашия уебсайт, например прозорец за показване на видео, предоставен от трети страни и интегриран в нашия уебсайт.

Лиценз:

Освен ако не е посочено друго, М-Синтез ЕООД и/или нейните лицензодатели притежават интелектуалните права за всички материали на msintez.com. Всички интелектуални права са запазени. Можете да получите достъп до това от msintez.com за собствена лична употреба, съобразно ограниченията, поставени в тези условия.

Не бива да :

 • Копирате или публикувате материал от msintez.com

 • Продавате, наемате или сублицензирате материал от msintez.com

 • Възпроизвеждате, дублирате или копирате материал от msintez.com

 • Разпространявате съдържание от msintez.com

Това Споразумение започва от датата на настоящето.

Части от този уебсайт предлагат на потребителите възможност да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. М-Синтез ЕООД не филтрира, редактира, публикува или преглежда коментарите преди тяхното появяване на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на М-Синтез ЕООД, нейните агенти и/или афилиати. Коментарите отразяват възгледите и мненията на лицето, което публикува своите възгледи и мнения. Доколкото е позволено от приложимите закони, М-Синтез ЕООД не носи отговорност за коментарите или за всякаква отговорност, щети или разходи, причинени и/или претърпени в резултат на всякаква употреба на и/или публикуване на и/или появата на коментарите на този уебсайт.

М-Синтез ЕООД си запазва правото да наблюдава всички коментари и да премахва всякакви коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или причиняващи нарушение на тези Условия.

Гарантирате и заявявате, че:

 • Имате право да публикувате коментарите на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензии и съгласия за това;

 • Коментарите не нарушават никакво интелектуално право, включително без ограничение авторско право, патент или търговска марка на трета страна;

 • Коментарите не съдържат никакъв клеветнически, обиден, неприличен или по друг начин незаконен материал, който е нарушение на неприкосновеността на личния живот.

 • Коментарите няма да бъдат използвани за насърчаване или реклама на бизнес или митническа дейност или представят търговска дейност или незаконна дейност.

По този начин предоставяте на М-Синтез ООД неексклузивен лиценз да използва, възпроизвежда, редактира и упълномощава други да използват, възпроизвеждат и редактират който и да е от вашите коментари във всякакви форми, формати или медии.

Хипервръзка към нашето съдържание:

Следните организации могат да се свързват с нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:

 • Държавни агенции;

 • Търсачки;

 • Новинарски организации;

 • Дистрибутори на онлайн директории могат да се свързват с нашия уебсайт по същия начин, както те се свързват с уебсайтовете на други изброени бизнеси; и

 • Системно акредитирани бизнеси, с изключение на неправителствени организации, благотворителни търговски центрове и благотворителни групи за събиране на средства, които не могат да се свързват с нашия уебсайт.

Тези организации могат да се свързват с нашата начална страница, публикации или друга информация на уебсайта, стига връзката: (а) по никакъв начин да не е заблуждаваща; (б) да не подразбира фалшиво спонсорство, одобрение или одобрение от страна на свързващата се страна и нейните продукти и/или услуги; и (в) да пасва в контекста на сайта на свързващата страна.

Можем да разгледаме и одобрим други искания за връзка от следните видове организации:

 • Известни потребителски и/или бизнес информационни източници;

 • Dot.com общностни сайтове;

 • Асоциации или други групи, представляващи благотворителности;

 • Дистрибутори на онлайн директории;

 • Интернет портали;

 • Счетоводни, правни и консултантски фирми; и

 • Образователни институции и търговски асоциации.

Ще одобрим искания за връзка от тези организации, ако решим, че: (а) връзката няма да ни накара да изглеждаме неблагоприятно за нас или за нашите акредитирани бизнеси; (б) организацията няма никакви негативни записи при нас; (в) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира отсъствието на М-Синтез ООД; и (г) връзката е в контекста на обща информация за ресурси.

Тези организации могат да създават връзки към нашата начална страница, стига връзката да: (а) по никакъв начин не е заблуждаваща; (б) не подразбира неправилно спонсорство, одобрение или подкрепа на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (в) съответства на контекста на сайта на свързващата страна.

Ако сте една от организациите, посочени в параграф 2 по-горе, и проявявате интерес към създаването на връзка към нашия уебсайт, трябва да ни уведомите, като изпратите имейл на М-Синтез ЕООД. Моля, включете вашето име, името на вашата организация, контактна информация, както и URL адреса на вашия сайт, списък с всички URL адреси, от които възнамерявате да създавате връзки към нашия уебсайт, и списък с URL адресите на нашия сайт, към които бихте искали да създадете връзки. Очаквайте отговор в рамките на 2-3 седмици.

Одобрените организации могат да създават хипервръзки към нашия уебсайт по следния начин:

 • Чрез използване на нашето фирмено наименование; или

 • Чрез използване на единния ресурсен локатор, към който се създава връзката; или

 • Използвайки всяко друго описание на нашия уебсайт, което е разумно в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.

Използването на логото на М-Синтез ЕООД или друго художествено изображение за създаване на връзки не е разрешено без лицензионно споразумение за търговска марка.